Tid og sted: Mandag 25.03.24 kl. 09.00, i kantinen, Farsund rådhus

Sak: Ekstra bevilgning til tiltak i helse og omsorgssektoren.

 

Protokoll formannskapet 25. mars 2024 .pdf

 

Vedtak:
 

  1. For innløsning av fastlegehjemmel avsettes inntil kr. XXXXX som fullmakt til kommunedirektøren i forhandlinger. 
  2. Prosess for å lyse ledig nyopprettet, men ikke utlyst hjemmel i Farsund startes
  3. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond
  4. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneloven §11-8 

For øvrig igangsettes et utredningsarbeid med sikte på følgende:

  • Eventuelt tilbud om å løse inn øvrige fastlegehjemler 
  • Muligheten for å utrede opprettelse av et kommunalt legekontor med minimum 5 fastlegehjemler i Vanse.