Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet

For å styrke beskyttelsen til de med størst risiko for et alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er det ønskelig å få gjennomført oppfriskningsvaksineringen av eldre over 65 år og sykehjemsbeboere så raskt som mulig. 

Farsund kommune er godt i gang med oppfriskningsvaksineringen for denne gruppen, vi sender ut sms fortløpende med tilbud. For de over 65 år åpnes det nå for at denne dosen kan gis med et intervall ned til 5 månder siden dose 2.  Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.

Det anbefales at det går en uke mellom  koronavaksine og influensavaksine. 

Illustrasjonsbilde fra Pixabay

Farsund formannskap har vedtatt forlengelse av forskrift og anbefalinger i 2 uker

Vedtaket kan du lese her:

Pkt 1. For å forebygge og begrense smitte vedtas lokal forskrift med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, samt forskrift 27.mars 2020 nr 27 (Covid 19-forskriften).  Forskriften lyder:

Pkt 2. Med varighet fra og med vedtaksdato og 14 dager frem i tid, innføres ordinær smittekarantene (karanteneplikt) i 7 døgn for husstandsmedlemmer og liknende nære kontakter, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Pkt 3. Karanteneplikten gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom.

Pkt 4. Helsepersonell som er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra karantenekravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene. De må i tillegg bruke munnbind, og skal testes med PCR test tidlig og sent i karanteneforløpet, dag 1-2 og dag 6.

Pkt 5. Forskriften gjelder fra og med vedtakstidspunktet torsdag den 11.11.2021 til og med fredag 26.11.2021 kl 08.00

Pkt 6. Anbefalinger ifm utbruddet (ikke forskriftsfestet) vedtas for samme periode som forskriften:

  1. Det anbefales at innbyggere i Lyngdal og Farsund reduserer antall nærkontakter.
  2. Det anbefales å utsette eller avlyse innendørs enkeltarrangementer (ikke faste fritidsaktiviteter)
  3. Det anbefales å holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære
  4. Det anbefales å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand
Forlengelse av forskrift

Status pr 10.11.2021

Totalt antall så langt i dette utbruddet er 140

Innbyggere oppfordres til å følge de anbefalinger som gjelder. 

 

Som tidligere opplyst er antallet vi oppgir, de som er registrert smittet via vår teststasjon siden utbruddet startet.

Hvor mange som er syke eller er i isolasjon til enhver tid har kommunen ikke mulighet til å orientere om.  

Når kommunen registrerer smittede gjennom vår testing, registreres dette i FHI sitt nasjonale system MSIS

Her kan du selv følge med på smittetrenden i alle kommuner, se link:

http://www.msis.no/

 

Kommuneoverlegen oppfordrer sterkt alle innbyggere til å følge de gjeldende anbefalinger.

Test deg, vær hjemme når du er syk, husk hygienetiltakene og begrens dine sosial kontakter.

I morgen skal formannskapet ta stilling til om forskriften om smittekarantene for nærkontakter skal forlenges

 

 

10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |