Musikk/samspill

Hva tilbyr vi?

  • Sangopplæring
  • Treblåseinstrument: Fløyte, klarinett, saxofon
  • Trekkspill
  • Piano, gitar, el. gitar, el. bass, slagverk
  • Band 

Kor

Sound of Happiness er et kor for mennesker med spesielle behov. Koret øver i kantina på Lista Ungdomsskole hver mandag og dirigeres av musikkterapeut Hanne Vennebo Turøy. Koret har ofte konserter, enten alene eller i samarbeid med andre. Det tas inn medlemmer fra 13 år og eldre. Les mer her.

Seniorkoret er et kulturskoletilbud til mennesker over 62 år som ønsker å synge i kor. Koret er spesielt tilrettelagt både for den modne stemmen og for deltakere som trenger spesielle hensyn ift ulike sykdommer og funksjonsnedsettelser. Her er alle velkommen, og man trenger ingen tidligere korerfaring for å delta. Vi øver på Musikkens Hus tirsdager fra 12 - 14, inkludert en god kaffepause. Huset er godt tilrettelagt for rullatorer og rullestoler og det er god plass til parkering på utsiden. Koret ledes av Hilde - Anette Danielsen Tjelland (sangpedagog) og Hanne Vennebo Turøy(musikkterapeut). Gleden og fellesskapet man får når man synger i kor, og helsegevinsten som skjer når man er aktivt musiserende er noe de begge brenner sterkt for å formidle og dele med flest mulig! Om du trenger spesiell tilrettelegging (transport, en som følger deg på øvelsen el.) ber vi deg ta kontakt med Hanne for mer informasjon. 97 15 11 65. Tilbudet koster 630,- pr. semester.

Visuell kunst

Hva tilbyr vi?

Et gruppetilbud for deg som liker å skape og vil lære mer eller fordype deg i ulike teknikker innenfor tegning, maling, grafikk, skulptur og digital kunst. Stemningen i atelieret vårt er viktig. Her skal alle føle seg trygge og velkomne til å kaste seg ut i kreative prosesser. Tør «å gjøre ting vi ikke kan». Ingen forkunnskaper er nødvendig, men du bør like å skape.

Du blir møtt der du er, og lærer videre gjennom tilpassede oppgaver. Vi vektlegger prosessen og gleden i å utrykke ideer og følelser, utforske, tenke fritt og ha tro på sitt eget kreative uttrykk.

I løpet av skoleåret vil elevene delta med elevarbeider på kulturskolens arrangementer og egne utstillinger.

Tilbudet er rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Vi har aldersdelte grupper, og undervisningsdagene er mandag ettermiddag for de eldste, tirsdag og onsdag ettermiddag for de yngste.

Dans

Hva tilbyr vi?

Vi har åtte forskjellige dansegrupper: Fire som tar utgangspunkt i ballett, jazz og moderne dans (Tutu, Danseløve, Piruetter og Frappister), og to som tar utgangspunkt i hip-hop, jazz og moderne dans (Minirebeller og Rytmerebeller). I tillegg har vi barnedans-tilbud for de yngste barna. Elevene lærer teknikk fra de ulike dansesjangrene, og gjennom variert undervisning lærer de å beherske ulike danseformer. Danseglede, kroppsbeherskelse, musikalitet og stilforståelse står i sentrum for all undervisningen. Elevene får mulighet til å utvikle egne danseferdigheter og sitt personlige uttrykk, utforske bevegelseskunst og bygge selvtillit i samspill med andre. Vi har tradisjon for å lage store og små danseforestillinger, hvor alle elevene får mulighet til å opptre på scenen. 

Barnedans-tilbudet fra 4 år

Vi har to dansekurs for de yngste barna: Barnedans (fra 4 år) og Kick Off (til og med 1. klasse). Barna får møte dansen på en trygg og morsom måte der lek og danseglede står i fokus. Vi tar utgangspunkt i ulike dansestiler (ballett, jazz, moderne og hip-hop), så kurset gir stor variasjon og muligheter for å utforske forskjellige bevegelser og uttrykk. Barna får god trening i motoriske ferdigheter, musikalitet og kreativitet.

Vil barna danse videre, kan de fra 2. klasse velge å starte enten på Tutu eller Mini Rebell dansegruppene

 

Musikk-karusell

Hva tilbyr vi?

Musikk-karusell er et introkurs til musikk. Her skal vi bruke sang, lek og dans for å bygge grunnleggende ferdigheter innenfor musikk. Vi jobber med rytmer, tilnærmer oss noter og legger vekt på sangglede og trygghet i formidlingen.

Musikkarusell et et gruppetilbud for 1.-2. klassinger, og undervisningen foregår på den enkelte barneskole i SFO-tiden.