Når må du søke godkjenning?

Du som leder eller eier for følgende type virksomheter må søke om godkjenning når det foreligger planer for ny virksomhet eller ved vesentlig endringer.

 • Barnehager/ skoler
  • Link til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • hulltakings- og tatoveringsvirksomheter 
  • Link til forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Når har du meldeplikt?

Du har meldeplikt hvis du eier eller driver virksomhet, har eiendom eller lokaler hvor allmennheten har adgang og som benyttes av mange mennesker. Du må melde når

 • det foreligger planer for ny virksomhet
 • vesentlig endringer i eksisterende virksomheter
 • virksomheten skifter eier eller opphører
   

 Dette er noen av virksomhetene som har meldeplikt:

 • Virksomheter med kjøletårn, luftskrubber, befuktningsanlegg, innendørs fontener
 • Badeanlegg
 • Campingplass, treningssenter eller plasser med offentlig dusj anlegg
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
 • Asylmottak
 • Forsamlings- , undervisnings og underholdningslokaler
 • Lokaler for fysikalske eller annen helsemessig behandling; skjønnhetspleie, frisør, massasje, fotpleie, alternativ behandling, solarier, mm
   

Send e-post til kommunen med informasjon om oppstart av virksomhet eller ved vesentlig endringer. Om det er behov for utfylling av egenmelding eller søknad for godkjenning vil rådgiver ta kontakt.

Når inntrer opplysningsplikten?

Alle virksomheter plikter å informere kommunen om forhold eller hendelser som åpenbart kan virke negativt inn på helsen.