Tomtene selges til privatpersoner/sluttbruker og er ferdig opparbeidet med teknisk anlegg, asfalterte veier med gatelys, og stikkledninger lagt til tomtegrense.

For tomter som ikke er fradelt, kan det bli justeringer av tomtestørrelsen i forbindelse med oppmålingen.

I tillegg til tomteprisen må kjøper betale kostnader knyttet til oppmåling, fradeling og overføring av eiendommen, som oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

Det vil også påløpe kostnader ved oppføring av bolig på tomtene, som byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp.

Ved interesse for disse tomtene, benytt skjemaet "Kjøp av kommunal eiendom" nederst på siden.