Det påløper et gebyr for behandling av slike søknader:

  • Dersom søknaden blir innvilget, er gebyret på kr 14 000.
  • Dersom søknaden blir avslått, er gebyret på kr 7 000.

Det er formannskapet som avgjør om du får kjøpe det aktuelle området. Alle søknader om kjøp vil dermed bli fremlagt formannskapet for behandling.

 

Pris for tilleggsareal 

 

Kvadratmeterpris

Beliggenhet

Grense mot sjø

Ikke grense mot sjø

Farsund by

kr 2 500

kr 500

Andre steder

kr 1 000

kr 300

Ved strandlinjen er prisen kr 18 500 per løpemeter.

Farsund by.png

I tillegg til prisen for arealet, og gebyret for behandling av søknaden, må kjøper betale kostnader knyttet til oppmåling, fradeling og overføring av eiendommen, som oppmålingsgebyr og dokumentavgift.