For tomter som ikke er fradelt, kan det bli justeringer av tomtestørrelsen i forbindelse med oppmålingen. Tomteprisen justeres deretter.

I tillegg til tomteprisen må kjøper betale kostnader knyttet til oppmåling, fradeling og overføring av eiendommen, som oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

Det vil også påløpe kostnader ved oppføring av bolig på tomtene, som byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp.

Ved interesse for disse tomtene, benytt skjemaet "Kjøp av kommunal eiendom" nederst på siden.