Hvem kan hospitere hos oss?

Våre hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere, vernepleiere ergo- og fysioterapeuter ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har laget et hospiteringsprogram innen pleie- og omsorgstjenester i Farsund kommune med varighet på tre dager, tirsdag-torsdag. Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Mer om helsetilbudene i Farsund finner du ved å trykke her

Hva kan du forvente?

Hovedmålsettingen for hospiteringen i vår kommune er å øke forståelsen for kommunens helse og omsorgstjeneste. Samt utveksling og forståelse for samarbeid mellom Sørlandets sykehus og Farsund kommune.  

 

Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten.  
Vi forventer at du som kommer til Farsund kommune for å hospitere er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.
 
Synes du dette høres interessant ut?
Ønsker du å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad senest 1 mnd. før ønsket avvikling.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Farsund kommune!