Kartlegging av eksisterende grense

Send rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen.
Legg ved kart over eiendommen som viser hvilken grense som ønskes kartlagt.

Ny merking av eksisterende grense

Send rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen.
Legg ved kart over eiendommen som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense samt ny merking av eksisterende skal utføres innen 16 uker.