Planen har som mål å bidra til bedre folkehelse ved at flere blir aktive i naturen og i nærmiljøet. Planen har fokus på å legge til rette for ferdsel i nærområdet der folk bor, og at hele kommunen og alle befolkningsgrupper skal være omfattet av planen.

Planen omhandler merkede stier og turveier, og viser eksisterende merkede stier, nye prioriterte stiforslag og øvrige forslag som ikke er prioritert med tanke på opparbeidelse, merking og skilting.

Her finner du plandokumentene: Saksutskrift og høringsforslag.

Merknader til planforslaget sendes Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller på e-post innen 20.06.23