Farsund kommune jobber aktivt for å forebygge trafikkulykker i kommunen.

Akkurat nå arbeider vi med å bli sertifisert som trafikksikker kommune. For å bli det må vi gjennom en godkjenningsordning med ulike kriterier som Trygg Trafikk har bestemt. Og hvis vi blir godkjent betyr det at vi får et kvalitetsstempel på at vi arbeider målbevisst og aktivt med trafikksikkerhet for å forebygge ulykker.

Vi ønsker å få idrett- og kulturfrivilligheten med på å ha målrettet fokus på trafikksikkerhet til og fra øvelser, treninger osv. og på arrangementer dere holder. Vi vet at flere av dere allerede gjør en god jobb på dette området.

For å vise hva vi tenker, har vi laget enkle retningslinjer og et forslag til en reisestrategi som organisasjonene kan bruke. Reisestrategi kan forandres slik at den passer til deres organisasjon, eller dere kan lage en egen. Det er kun snakk om at dere lager dette til eget bruk. Retningslinjer og forslag til reisestrategi finner dere nedenfor.

Retningslinjer for økt fokus på trafikksikkerhet i lag og foreninger i Farsund kommune.pdf

Reisestrategi til bruk for lag og foreninger.pdf