Musikk/samspill

Hva tilbyr vi?

  • Sangopplæring
  • Treblåseinstrument: Fløyte, klarinett, saxofon
  • Piano, gitar, el. gitar, el. bass, slagverk
  • Band 
  • Trekkspill

Kor

Sound of Happiness er et kortilbud for mennesker med spesielle behov. Les mer her.

Seniorkoret er et kulturskoletilbud til mennesker over 65 år som ønsker å synge i kor. Koret er spesielt tilrettelagt både for den modne stemmen og for deltakere som trenger spesielle hensyn ift ulike sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Visuell kunst

Hva tilbyr vi?

Et gruppetilbud for deg som liker å skape og vil lære mer eller fordype deg i ulike teknikker innenfor tegning, maling, grafikk, skulptur og digital kunst. Stemningen i atelieret vårt er viktig. Her skal alle føle seg trygge og velkomne til å kaste seg ut i kreative prosesser. Tør «å gjøre ting vi ikke kan». Ingen forkunnskaper er nødvendig, men du bør like å skape.

Du blir møtt der du er, og lærer videre gjennom tilpassede oppgaver. Vi vektlegger prosessen og gleden i å utrykke ideer og følelser, utforske, tenke fritt og ha tro på sitt eget kreative uttrykk.

I løpet av skoleåret vil elevene delta med elevarbeider på kulturskolens arrangementer og egne utstillinger.

Tilbudet er rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år. Vi har aldersdelte grupper, og undervisningsdagene er mandag ettermiddag for de eldste og onsdag ettermiddag for de yngste.

Dans

Hva tilbyr vi?

Vi har seks dansegrupper: Fire som tar utgangspunkt i ballett, jazz og moderne dans (Tutu, Danseløve, Piruetter og Frappister), og to som tar utgangspunkt i hip-hop, jazz og moderne dans (Minirebeller og Rytmerebeller). Elevene lærer teknikk fra de ulike dansesjangrene, og gjennom variert undervisning lærer de å beherske ulike danseformer. Danseglede, kroppsbeherskelse, musikalitet og stilforståelse står i sentrum for all undervisningen. Elevene får mulighet til å utvikle egne danseferdigheter og sitt personlige uttrykk, utforske bevegelseskunst og bygge selvtillit i samspill med andre. Vi har tradisjon for å lage store og små danseforestillinger, hvor alle elevene får mulighet til å opptre på scenen. 

Barnedans-tilbudet for 3-5 åringer:

Dette dansekurset er for de aller yngste danseelevene, i alderen 3-5 år. Barna får møte dansen på en trygg og morsom måte: lek og danseglede står i fokus. Vi tar utgangspunkt i ulike dansestiler (ballett, jazz, moderne og hip-hop), så kurset gir stor variasjon og muligheter for å utforske forskjellige bevegelser og uttrykk. Barna får god trening i motoriske ferdigheter, musikalitet og kreativitet.

Dansegrupper utstyr.

Musikk-karusell

Hva tilbyr vi?

Musikk-karusell er et introkurs til musikk. Her skal vi bruke sang, lek og dans for å bygge grunnleggende ferdigheter innenfor musikk. Vi jobber med rytmer, tilnærmer oss noter og legger vekt på sangglede og trygghet i formidlingen.

Musikkarusell et et gruppetilbud for 1.-2. klassinger, og undervisningen foregår på den enkelte barneskole i SFO-tiden.