Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeuter har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, og forebygger og behandler sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter jobber for at du skal få en bedre hverdag slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig. 

Fysioterapeuten kan bidra med

  • undersøkelse og kartlegging av funksjon
  • individuell behandling og rehabilitering
  • veiledning og rådgivning angående fysisk helse
  • gruppetrening
  • søknad og tilpasning av hjelpemidler
  • samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og andre fagpersoner

Hvem kan få fysioterapi?

Hvis du har skadet deg, er syk eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. 
Har du mulighet til å komme deg til et behandlingssted, enten i taxi eller på egenhånd, skal du kontakte fysioterapi instituttene direkte for timeavtale. Se listen under for oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Farsund Kommune samt kontaktinformasjon til disse. Du trenger ikke henvisning fra lege lenger 
Hvis du ikke kan komme deg til et behandlingssted, kan du kanskje få behandling i hjemmet. Da må du kontakte de kommunale fysioterapeutene. 
Ventetiden for fysioterapi varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet.

 

Fysioterapeuter i Farsund kommune

Navn

Arbeidsplass

Kontakt

Tilbud

 

Caroline Picker

Vanse Fysikalske Institutt,

Brooklyn Square 3, 4560 Vanse

Tel: 958 41 329

Email: caropicker@gmail.com

Generell/Tradisjonell Fysioterapi  Grupper

Nora Berven

Lista Fysikalske Institutt, Brooklyn Square 2, 4560 Vanse

Tel: 383 97 396

Email: berven_nora@hotmail.com

Psykomotorisk Fysioterapi

Grupper

Catherine Egerhei

Gåseholmen Fysioterapi

Barbrosgate 19

4550 Farsund

Tel: 975 74 985

Email: 

Fysioterapeut.Catherine.Egerhei@hotmail.com

Barn

lymfødem

Generell/Tradisjonell Fysioterapi  Grupper

Marius Egerhei

Gåseholmen Helsesenter, Barbrosgate 13b, 4550 Farsund

Tel: 400 56 560

Email: mariusegerhei@hotmail.com

Manuell Terapi

Generell/Tradisjonell Fysioterapi

Ida Lotte Hansen

Gåseholmen Helsesenter, Barbrosgate 13b, 4550 Farsund

Tel: 467 92 008

Email: idalotte@hotmail.com

Manuell Terapi

Generell/Tradisjonell Fysioterapi

Sara Stenevik

SMART Trening og Helse, Vestersiden 1, 4550 Farsund

Tel: 466 25 782

Email: sarastenevik@gmail.com 

Generell/Tradisjonell Fysioterapi og Grupper

I tillegg har Farsund kommune tre kommunalt ansatte fysioterapeuter lokalisert ved Farsund Omsorgsenter;  Anja Van Der Sel, Therese Bergersen Brandrud og Anine Hansen. 
De kommunale fysioterapeutene kan nåes på 48 18 72 37 eller kan du fylle ut skjemaet under, signere det og sende inn elektronisk via ID-porten.

Søknad om helsetjenester

Fysioterapi til barn?

Barn og unge under 16 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få hjelp. Farsund Kommune har fysioterapeuter som jobber spesielt med barn. Disse er knyttet til helsestasjonen i Farsund som er lokalisert ved Amfi Farsund. Ta kontakt direkte med helsestasjonen på 46 86 56 28 for å komme i kontakt med en barnefysioterapeut. 

Hva koster det?

Fysioterapeuter med driftsavtale inngår som en del av kommunens helsetjeneste og du betaler kun egenandel inntil frikort er oppnådd. Hos fysioterapeuter uten avtale betaler du full pris (terapeutens egne takster). Det er egenandel på behandling hos kommunal fysioterapeut på lik linje med privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. Les mer om egenandeler her

Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade, og de som får behandling på korttidsavdeling/institusjon eller på kommunalt dagsenter er fritatt for egenandel.

Ønsker du å klage på en tjeneste?

Hvis klagen gjelder for kommunale fysioterapeuter, kan du kan ta kontakt med enhetsleder Monica Håland.

Gjelder klagen for privatpraktiserende fysioterapauter skal klagen rettes til kommunalsjef Anne Margrethe T. Johnsen