Kontaktinformasjon for hendelsesområder

Tjeneste

Telefon

Legevakt

116117 (kveldstid/helg)

 

Alarmtelefon for barn og unge

116 111 (hele døgnet)

Barnevern

Dagtid: Politi 02800 eller 38 38 20 00.
Etter arbeidstid og helger:
Barnevernvakt 38 07 54 00
Alarmtelefonen 116111
Akutte hendelser: 902 26 111

Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp i arbeidstiden

38 38 20 00 (08.00-15.00):

Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp etter arbeidstid

951 94 797 og 951 31 218 (etter 15.00)

Giftinformasjonssentralen

22 59 13 00

Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for hasteoppdrag.

38 34 41 88 (kl. 15-08 på ukedager, samt hele døgnet for lørdag, søndag og helligdager) Hverdager (dagtid kl. 08.00-16.00) kontaktes lokal veterinær

Påkjørsel vilt

Politi 02800 (hele døgnet)

Dyrevelferd

Mattilsynets nettsider Tlf: 22 40 00 00

Nødnummer

110 - Brannmelding
112 - Politi - nødtelefon
113 - Medisinsk nødhjelp

 Avdeling for psykisk helse nås på dagtid gjennom sentralbordet tlf 38 38 20 00. 
Her kan du ta kontakt for å be om time på vanlig måte.
Er det et mer akutt behov for psykisk helsetjeneste, ta kontakt med legevakten tlf 116 117