Nødnummer

 

Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Nødtelefon for døve 1412 (SMS)

 

Kontaktinformasjon for hendelsesområder

Tjeneste

Telefon

Legevakt

116117 (kveldstid/helg)

 

Alarmtelefon for barn og unge

116 111 (hele døgnet)

Barnevern

Dagtid: Politi 02800 eller 38 38 20 00.
Etter arbeidstid og helger:
Barnevernvakt 38 07 54 00
Alarmtelefonen 116111

Akutte henvendelser mellom kl. 08:00 og kl. 10:00: 915 11 585

Akutte hendelser etter arbeidstid og helger: 902 26 111

Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp i arbeidstiden

38 38 20 00 (10.00-15.00):

Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp etter arbeidstid

951 94 797 og 951 31 218 (etter 15.00)

Giftinformasjonssentralen

22 59 13 00

Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 

78 40 33 00 akutt syke dyr, er betjent mellom 16.00 og 08.00 på hverdager og hele dagen i helgene og helligdager. Ellers kontaktes lokal veterinær

Påkjørsel vilt

Politi 02800 (hele døgnet)

Dyrevelferd

Mattilsynets nettsider Tlf: 22 40 00 00

Nødnummer

110 - Brannmelding
112 - Politi - nødtelefon
113 - Medisinsk nødhjelp

A-Larm - Bruker og pårårende organisasjon for åpenhet om rus og behandling  Tlf: 454 23 454
Krisesenter for kvinner  381 02 220
Krisesenter for menn  913 66 524
Rådgivningstelefon for pårørende  22 49 19 22
Demenslinjen  23 12 00 40
Vern for eldre  80 03 01 96

Avdeling for psykisk helse nås på dagtid gjennom sentralbordet tlf 38 38 20 00. 
Her kan du ta kontakt for å be om time.
Er det et mer akutt behov for psykisk helsetjeneste, ta kontakt med legevakten tlf 116 117