Bo trygt hjemme med praktiske løsninger

De aller fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det finnes flere tiltak som kan bidra til at man når dette målet, men det er ikke alltid like let å finne de riktige løsningene. Under finner du et digitalt visningsrom hvor du får oversikt over noen av de ulike teknologiene og praktiske løsninger som kan benyttes. Visningsrommet er delt inn i fem områder:

  • Trygghet i hverdagen
  • Sosial deltakelse
  • Daglig gjøremål og påminnelser
  • Oppfølging av egen helse
  • Tilpasning av bolig

Noe kan du kjøpe selv, mens andre løsninger kan kommune eller NAV hjelpemiddelsentral bidra med. Felles for alle hjelpemidler som kommune og NAV hjelpemiddelsentral tilbyr, er at det vil bli individuelt vurdert hvilket hjelpemiddel som er best for deg eller dit familiemedlem.

I visningsrommet er det klikkbare bokser som fører deg videre. Du kan alltid gå tilbake til start ved å trykke på feltet «Til startsiden».

Klikk nedenfor for å komme til det Digitale visningsrommet:

Visning i Powerpoint