Brev i posten

Hvis du ikke åpner/leser post som er sent digitalt til Altinn i løpet av 40 timer, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten. Dette gjelder kun privatpersoner.
Post som blir levert til Digipost / eBoks oppfattes som levert og vil ikke bli skrevet ut og sendt på annen måte.  

Firma/virksomheter i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven. 

Les mer på Altinns hjelpesider.

Jeg vil reservere meg mot digital post

Privatpersoner kan reservere seg mot å få posten digitalt. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på norge.no/reservasjon