Forutsetning for å få månedlig fakturering:
o Du må motta fakturaer digitalt, enten gjennom eFaktura, eller digital post.
o Vi forutsetter at du oppretter avtalegiroavtale.
o Årlige kommunale avgifter pr eiendom må overstige kr. 4.000,- 
o Eiendommer med gebyr under kr. 1.000 pr. år vil bli fakturert 1 gang i året med forfall i mars.
o Dersom det viser seg at du mottar fakturaer på papir, eller de månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall, vil avtalen din overføres til halvårlig utsending igjen.

Overføring fra halvårlig faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære fakturering. For andre halvår 2023 må du ta kontakt innen 30.06.23.  

Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.

Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.

Nederst på siden finner du søknadsskjema.

Dersom spørsmål, ta kontakt.