Frelserens kirke i Farsund ble bygd i 1785 i sammenheng med at Farsund i siste del av 1700-tallet vokste fra strandsted til by. Kirken ble bygd i stein, og byggmesteren Johnstone ble hentet fra Skottland.

I 1901 brant kirken, slik at bare murene sto igjen. Den ble gjenreist med de gamle murene, men interiøret var helt nytt. I 1957 ble dette forsøkt tilbakeført, og målet var å gjenskape det opprinnelige empireinteriøret. Prekestolalteret ble imidlertid ikke gjenoppbygd ved restaureringen.

Orgelpipene over alteret har ingen lydfunksjon i dag, men viser hvor det opprinnelige orgelet var plassert. I 2002 fikk kirken et helt nytt Reillorgel og galleriet ble ombygd for å huse dette.

Frelserens kirke er en salkirke med kirkeskip og kor under samme tak. Over inngangspartiet er det orgelgalleri.

Altertavlen fra 1957 er flankert av to marmorerte søyler. Motivet er den oppstandne Kristus, malt av Hugo Lous Mohr. Han har også malt bildefrisen i koret med motiver fra Jesu liv: Jesu fødsel og dåp, Nattverden, Getsemane, Kristus for Pilatus, Korsfestelsen, måltidet i Emmaus og Himmelfarten. Krusifikset på alteret er i forgylt keramikk og er laget av Maja Refsum i 1962. Døpefonten og lysekronen over midtgangen er fra det gamle kirkeinteriøret og ble reddet ut under brannen.

På grunn av sitt lyse, rosa kirkerom, er kirken også kalt "Sommerkirken" på folkemunne.

Les mer her.

Kilder:
Kåre Rudjord: Frelserens kirke 1785-1985. I: Farsund og Spind Kirkeblad, Farsund 1985
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993.
Informasjonen er hentet fra kirkesok.no

Kirken har adresse Kirkegaten 9, Farsund.