Den opprinnelige kirken på Briseid var en trekirke som ble revet i 1840. Fra en befaring i 1666 er den beskrevet som "10 stokker høg", og den var så lav at man kunne stå på kirkebakken og nå opp til taket. Den kan ha vært et katolsk munkekapell allerede i 1500-tallet. 

I 1840 ble det bygget ny kirke i tre, delvis på murene til den gamle. Den brant ned i 1948 og ble erstattet med den nye og mer moderne kirken som vi ser idag.

Historien om kirken i "Herred" er en morsom og interessant historie, som du kan lese i bygdeboken her

Kirken har adresse Sande 96, Farsund.