De første tegningene fra Meberg ble ikke godtatt i kirkedepartementet, bl.a. med begrunnelse ”at være af amerikansk type». Kapellet stod helt ferdig i 1907, kun alterpartiet manglet, men det hadde ikke tillatelse til å bli innviet til kirkelig bruk. Først 1909 kunne Vestbygda kapell endelig innvies.

Bygget måtte ha inngang fra hovedveien, noe som betydde at alteret måtte stå i vest. Regelen er at alteret skal stå i øst, men det vestvendte alteret ble godkjent i departementet. Bygget er en ”langkirke i tre”. Grunnmuren ble trolig laget på dugnad, som så mye i bygda. Under kirketårnet i østre hjørne ble det lagt ned et forseglet skrin i stål som inneholdt en bibel, papirer, tegninger av kapellet og gangbar mynt. Dette ble gjort av prost Koren 14. november 1906 og skrinet ligger ennå urørt.

I 2013 fikk kapellet et tilbygg som heter "Framtidsbygget". 
Informasjonen er hentet fra kirkesok.no.

Kapellet har adresse Postveien 7, Borhaug.