Vanse kirke, som er en middelaldersk steinkirke, feiret 950 års jubileum i 1987. Det er vestre del av kirkeskipet som er fra middelalderen. I 1848-49 ble koret og østveggen revet og erstattet med et stort korsformet tilbygg, og kirkens gamle inventar ble revet ut og auksjonert bort.

I 1872 brant kirken etter lynnedslag. Den ble deretter gjenoppbygget med nye, dype gallerier i korsarmene, nytt tak og tårn, og med nye gavler i tre. I forbindelse med istandsetting av kirken i 1920, som ble utført etter arkitekt Hansteens planer, ble galleriet over inngangspartiet i vest fjernet og orgelet flyttet til nordre galleri. Galleriene ble senket og ny prekestol ble laget. Kirken fikk også en ny, stor portalaltertavle, men man beholdt det gamle alterbildet, som ble malt av G. A. Lammers i 1866 og reddet ut under brannen i 1872.

Glassmaleriene i koret, med motivene "Oppstandelsen" og "Den gode hyrde", er laget av D. Strand i 1954, mens glassmaleriene i vestgavlen og våpenhuset er av Veslemøy Nystedt Stoltenberg.

Sommeren 2005 ble en ny altertavle satt opp i kirken. Altertavlen er laget av Kjell Pahr-Iversen og inngikk i kunstprosjektet Folk-2005, som ble arrangert på Lista for kunstnere fra over 20 land. Altertavlen en mobil, det vil si at den settes opp i spesielle tidsrom og den skapte hodebry for Riksantikvaren og en del motstand hos kirkelyden. I dag er den godtatt og lyser opp i kirkerommet, med sin lysende gule farge.

Les mer her


Kilder:
Brekne, Peder M.: Vanse kirkejubileum 950 år, Vanse 1987.
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993. 
Informasjonen er hentet fra kirkesok.no

Kirken har adresse Omlandsveien 1, Vanse.