Farsund kapell brukes primært til begravelser. Det har et rektangulært kirkeskip utstyrt med overlys. Bygget er plassert med fritt utsyn over byen og fjordlandskapet. Kapellet har et tradisjonelt og nøkternt formspråk, men fremstår likevel som et kraftfullt bygg med en klar identitet. Detaljene er enkle og fremhever byggets klassiske og tidløse preg.

Arkitektene Hansteen, Sørensen og Spence tegnet i samme periode en rekke kirkebygg i Norge - da særlig på Sør-Vestlandet, bl.a. Kvævemoen kapell i Sirdal (1962).
Info er hentet fra Vest-Agder fylkeskommunes nettsted og kirkesok.no

Adresse: Bygget har ikke eget husnummer, men ligger på kirkegården i Farsund og har adresse Kirkegårdsveien.