Da kirken ble bygget hadde den navnet "Heckne kirke", det gamle navnet på Spind. I årenes løp ble den malt hvit inne, men ved restaurering i 1933, ble de gamle fargene avdekket og restaurert. Nå fremstår den som en vakker liten perle med sitt velvede tak med rokokkomalerier, gallerier og gesimser. 

Les mer om den gamle historien rundt kirken i den gamle bygdeboken for Spind her.

Kirken har adresse Fv666 130, Farsund.