Nå kan du dele din mening om hvordan det er å sykle i Farsund kommune!

Utrygg, vanskelig eller fullstendig vidunderlig? Nå kan du som sykler jevnlig i Farsund la din stemme bli hørt om hvordan tilretteleggingen for sykling er – og kan bli bedre. Bak initiativet står Syklistforeningen som har lansert en landsdekkende undersøkelse.

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistforeningen. Farsund kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2024

Syklistforeningen har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2022, vant Stavanger. Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22. april til 30. juni.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.

Nytt i år er at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart.

Resultatene vil bli presentert i september 2024 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger.

Lenke til spørreskjemaet

Sykkelundersøkelsen 2024

Eller skann QR-kode for å komme til undersøkelsen:

Sykkelundersøkelsen QRkode