Avdelingen utfører oppgaver knyttet til ansettelser (utlysning av stillinger, mottak og registrering av søknader, innkalling til intervju, ansettelsespapirer mv.).

Videre har avdelingen et ansvar knyttet til utvikling og vedlikehold av kommunens HMS-internkontrollsystem, personalreglement og saksforberedelse av saker til administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med kommunens hovedtillitsvalgte og vernetjenesten og involveres i en rekke saker knyttet til tolkning og avklaring i forhold til lov- og avtaleverk. Avdelingen har også ansvar for samarbeidet med Lister Bedriftshelsetjeneste. 
AKAN-kontakt for ansatte i Farsund kommune er Laila G.Barøy, hun treffes på mobil 976 58 914.