Postliste - offentlig journal

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Du vil kun få tilgang til dokumenter som er offentlige. 

Klikk for postliste

Hvordan finner sak i innsynsløsningen?

  • Søk på saksnummer - eks. 20/0086
  • Søk på gårds- og bruksnummer
  • Søk ved hjelp av stikkord - eks. skjellsand, gatenavn osv. 
  • Tips. Åpningsbildet viser kun de 10 siste publiserte dokumentene. Trykk på ikonet i enden av søkefeltet så vises alle.

Møtekalender og politiske saker

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet.
Du finner oversikt over møtedatoer, saksdokumenter, utvalg og politiske medlemmer i vår innsynsløsning.

Møtene i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene kan følges direkte eller i opptak her:

Kommune-TV

Innsyn og bestilling av dokumenter

Offentlighetloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

I Farsund kommune publiserer vi offentlige dokumenter via postlisten på kommunens hjemmeside. Dvs. at du selv kan lese dem ved å klikke på dem. Noen dokumenter er ikke offentlige eller kan ikke publiseres, men det er mulig å be om innsyn ved å trykke på knappen «Be om innsyn».

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn tre måneder, kan du sende e-post

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager. 
Det regnes som et avslag hvis vi ikke har svart innen fem arbeidsdager fra vi fikk kravet.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Personvernombud

Kommunens innbyggere skal kunne kontakte personvernombudet med alle spørsmål knyttet til hvordan kommunene behandler deres personopplysninger, og om hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Personvernombud for Farsund kommune.

Guro Gidske er personvernombud for DDV-kommunene Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser til personvernombudet kan du ta direkte kontakt på e-post eller telefon 926 48 147.