Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.
Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.
Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

Offentlig ettersyn av PlanID 17300 - Detaljregulering Mindeheia - 103/6

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 30.08.2022 som sak 75/22.
Teknisk utvalg vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge 
planforslaget til «PlanID 17300 - Detaljregulering Mindeheia - 103/6» datert 1.8.2022 - ut til offentlig ettersyn med endringer. Se vedlegg for detaljer. 
 

Kommunevåpen