Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.
Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.
Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Agde Arkitektur AS melder med dette, på vegne av Lista Aktiv AS, utvidelse av tidligere varslet
planområde, i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for : DETALJREGULERING LISTA SURFING GNR/BNR 16/9, 81, m . fl . PlanlD 11802