Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer.
Informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.
Send gjerne innspill som sikker digital post. Husk å angi saksnummer på saken du gir uttale til.

Offentlig ettersyn - Omregulering Farsund Senter, gnr/bnr 1/457, PlanID 03203

Teknisk utvalg vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge planforslag til «PlanID 4206 03203 omregulering Farsund Senter, gnr/bnr 1/457» datert 1.12.2020 med tilhørende bestemmelser datert 1.12.2020 og sist revidert 3.1.2022, ut til offentlig ettersyn etter at følgende var utført:
1. Planbeskrivelse tilføres med 3D bilder som viser tiltaket fra sentrale steder, som Løkkeveien, for bedre å synliggjøre konsekvenser for eksisterende bebyggelse.
2. Konsekvenser for ubebygde regulerte eiendommer i øst skal synliggjøres med 3D.
3. Sol/skygge-diagram oppdateres i henhold punkt 1 og det skal tas med konsekvenser for
kveldssol.
4. Det medtas i bestemmelsene at topp tak ikke kan møbleres eller beplantes.
5. Det tillates ikke boenheter i oppløft i hjørne mot sydvest. Oppløft reduseres i størrelse, høyde og omfang til en minimum størrelse sett i forhold til behov for adkomst til tak.

Farsund kommune