Slik søker du

Søknad om ekstraordinær flagging gjelder for andre flagg enn det norske og kan gjøres enten ved å sende brev eller e-post til Dokumentsenteret. Legg ved beskrivelse av hva slags arrangement, dato for flagging og hvor det ønskes flagging. 

Det er rådmannen som behandler søknaden.

Søknadsfrist

Senest 1 måned før arrangementet. Servicekontoret bestiller flagging av Brannvesenet Sør IKS.