Fakta om Farsund

 • Befolkning: 9 924 innbyggere (SSB 2. kvartal 2023)
 • Størrelse: 263 km²
 • Høyeste punkt: Lyfjellet, 487 m.
 • Kommunenavn: Etter «far» for «ferd, skyss», og sundet mellom Farøy og Engøy.
 • Kommunevåpen: Fire sammenvokste grønne lindetrær på gul bunn. Trærne var plantet i Lund-familiens hage, og står nå som en del av Torvet i byen.
 • Administrasjonssenter: Husan (Farsund rådhus). Servicekontor.
 • Organisasjonsnummer: 964 083 266
 • Kommunenummer: 4206

På Statistisk sentralbyrå finner du kommunefakta om Farsund (ssb.no).

Farsunds lokalavis er Lister 24.

Historie

Kommunen består av 4 tidligere kommuner, Spind, Farsund, Herad og Lista, som ble slått sammen i 1965. I tillegg til Farsund by finnes tettstedene Vanse og Borhaug.

Kommunen ligger i hovedsak på Listahalvøya som ofte kalles «det eldste Norge» på grunn av funn tilbake fra steinalderen.  Her finnes utallige gravhauger, fornminner og til og med en bebodd, gammel kongsgård fra vikingtiden. På Penne ligger et av Norges største helleristningsfelt og i skjærgården finnes gravrøyser fra samme tid som ble brukt til å navigere båter etter.

Kommunen har en flott skjærgård, og kysten langs Listalandet består av kilometervis av sandstrender med puddersand. Langs sørvestre kystlinje er det flere idylliske havner med molo mot en stormutsatt kyst. Strekningen utenfor Lista er kjent for å være tøff, og flere skip har forlist her. Så er kommunen også spesiell med sine 3 fyr: Katland, Lista og Varnes.

Havet har alltid vært viktig for de som bor her. Skip herfra har gått verden rundt. I etterkrigstiden var Farsund by verdens største sjøfartsby etter tonnasje pr. innbygger. Mange var sjøfolk i utenriksfart, men fisket utenfor kysten var også en viktig arbeidsplass.

Kommunen hadde stor utvandring til USA fra slutten av 1900-tallet og frem til ca. 1970. (Les mer om det under «Vanse»). Nå er industrien viktig for oss, og det finnes flere store arbeidsplasser innen nasjonale og internasjonale selskaper. Kommunen er også fylkets største jordbrukskommune.

 

 • Skoler: Barneskoler på Borhaug, Farsund og Vanse. Ungdomsskoler i Farsund og Vanse. Eilert Sundt vgs. i Farsund.
 • Kommunens satser på sykkel og har et godt utbygd tursykkelnett kalt Vita Velo.
 • Kyststi og mange merkede turstier med unike opplevelser av kulturlandskap, heftig kystlandskap og heiområder.
 • Idrett: Listahallen med håndball- og volleyballbaner, svømmebasseng og uteområde for fotball. Alcoahallen med innendørs fotball- og håndballbane, samt uteområde med Tuftepark, ballbaner, terrengsykkelbane, frisbee-golf, sandvolleyball, korthullsbane golf mm. Flere ballbinger i nærområdene.
 • Lag og foreninger: Her finnes nærmere hundre lag og foreninger av ulike slag. Kommunen har sterk tradisjon på korps og har idag 5 aktive korps. Les mer her. 

Farsund by

Farsund er administrasjonssenter i kommunen. Byen kalles «Deilige lille by» eller «Trappebyen» og er spesiell på Sørlandet med en enestående serie hus i sveitser- og jugendstil. I bydelen Vestersiden finnes en mer typisk sørlandsbebyggelse. Farsund fikk bystatus med rettigheter til å drive handel og sjøfart allerede i 1795, men området var handelssted lenge før. Jochum Brinch Lund regnes som Farsund bys grunnlegger. Han var en av landets mest betydningsfulle handels- og industriherrer, og drev handel med store deler av Europa. Eksporten av fisk var så stor at byen hadde sitt eget nasjonale fiskeriinstitutt. Under Napoleonskrigen 1807–1814 (Kapertiden) var flere dyktige sjøfolk fra byens uthavner Eikvåg og Loshavn med som kaprere og det var mange som ble rike.

Husan: Bygget av Jochum Brinch Lund i 1790-årene. Brant pga. tyske okkupanters sprengfyring i 1940. Gjenreist på 1950-tallet og brukt som Farsunds rådhus siden.
Eilert Sundt videregående skole med byens, flotte bibliotek: Skolen ble bygget allerede i 1902 og siste byggetrinn fullført høsten 2021.
Tor Hugos plass: Etter krigshelten Tor Hugo van der Hagen. Aktiv i bla. kompani Linge.
Bryggeslengen: Navn på turen som kan gås langs bryggene i byen fra Nordkapp (Amfi kjøpesenter) til BArbrostranda ytterst på Engøy.
Karen Sundts plass: Etter Norges første kvinnelige avisredaktør, men også forfatter og politiker. Født i byen.
Strandpromenaden: Fin gangvei fra Verven brygge og ut til Naudodden med badehuset.
Badehuset på Naudodden: Byens offentlige badehus fra 1870, med badestrand, stupetårn, badstue og garderobeanlegg. (Naud=ku). Stupetårnet er plassert på den lille øya St. Helena.
Båthusene på Naudodden: På grunn av minimal forskjell på flo og fjære ble det bygget hus til småbåtene. De eldste båthusene er over 100 år gamle.
Møllehaugen: Opprinnelig var Møllehaugen er gravhaug. På slutten av 1700-tallet ble det plassert er mølle der og under Napoleonskrigen var den en kanonstilling. Idag er den offentlig friområdet med minnesmerke over de falne fra 2. verdenskrig. Momumentet er laget av Ståle Kyllingstad og avduket i 1951.
Backes bu: Det eneste pakkhuset som står igjen ved havnen. Ligger rett ved Farsund bro(Farøybroa). Fredet.
Fern Sundes plass: Plassen mellom Backes bu og broen. Navn etter den høyt dekorerte krigsseileren Fern Sunde som bodde hele sitt voksne liv i Farsund.
Trappebyen: Byen er bygget i en fjellside og en rekke korte og lengre trapper binder byen sammen. Det finnes en egen oversikt over trappene. «Skammens trapp» er eldst, fra ca. 1785 på øvre kirkegård, brukt for de som ikke var verdige til å bli båret til graven gjennom hovedportene.
Varbak: Farsunds byfjell med flott utsikt over sentrum og skjærgården, med flere grill-, leke- og treningsmuligheter.
Frelserens kirke: Fra 1785. Brant under bybrannen i 1901, gjenreist 1905.
Kirketorget: Glassbygg ved kirken som bla. inneholder et lite kapell.
Vestersiden: Historisk bydel med typisk sørlandspreg. Her finner du Kari Høylands plass som byr på bade- og rastemuligheter.
Farøyparken: Parken ligger ved innfarten til havnebassenget og nås ved å gå over Farsund bro og ut på sørspissen av Farøy. Lekeplass og flott utsikt mot sjøen. Skytestilling og bunkers fra 2. verdenskrig.
Byparken: Gammel park nedenfor kirken. Minnestøtte for sjøfolk som er blitt borte på havet og minneplatte for 22. juli.
Haugen: Området sørøst for Eilert sundt videregående skole. Tidligere gravhaug og kanonstilling under Napoleonskrigen. Utsiktspunkt.
Barbrostranda: Liten, offentlig bystrand med grøntområde på Engøy. Tillatt for alle å bruke. Navnet er fra en av de siste kvinnene som ble brent på bålet for hekseri i Norge. Det skjedde her i 1667.

Vanse sentrum

VANSE SENTRUM
Navnet "Vanse" kan komme fra "vana" som betyr gud. Eldste kjente skrivemåte er “Vansesyn.” Stedet har hatt bosetning og vært et knutepunkt for ferdsel siden de første bosetningene i Norge. Her har det også høyst sannsynlig vært en viktig offerplass til norrøne guder. Bygda fikk navnet Vanse etter Vanse prestegård, som var et viktig prestesete i middelalderen og omfattet store områder på Listahalvøya.

I dag er Vanse sentrum for «Det amerikanske Lista», som er en organisasjon som tar vare på den nære relasjonen til USA. Relasjonen startet da mange fra området immigrerte til USA allerede på slutten av 1800-tallet. Etter krigen reiste også mange fra Lista til USA for å leve den amerikanske drømmen. Flere kom tilbake etter noen år og hadde Amerika med seg i språk, byggeskikk og tradisjon.

Vanse kirke: Stor steinkirke som kan ha vært bygget allerede i 1037. Fredet av Riksantikvaren.
Bautaer ved kirken over de fra Lister som kjempet under 1. verdenskrig, reist 17. mai 1914, og over de som  falt under 2. verdenskrig.
Brooklyn Square: Plass i sentrum oppkalt etter plassen som så mange norsk-amerikanere kjenner fra New York.
Brooklyn bridge: Gangbro over vansebekken med klar henvisning til broen i USA.
Herredshuset: Gamle Lista kommunes rådhus. Bygget i 1936.
Byster laget av billedhugger Mathias Skeibrok: Ved Herredshuset står byster av statsminister Abraham Berge og Mathias Skeibrok.
Kathrine Selvaags plass: Plassen foran og rundt Herredshuset. Stifter av Lista Sanitetsforening.
Selvaagparken: Park i sentrum med leke- og rekreasjonsmuligheter. Frisen «Historikk i mosaikk» av Hans Buch-Iversen, som forteller kommunens historie i mosaikkbilder. Byste av bygningsentreprenøren Olav Selvaag som var født her.
Vansebekken: Nydelig steinsatt kanal som renner fra Prestvannet, gjennom sentrum og utover Lista.
Anna Grostøls plass: Etter en av landets mest betydningsfulle folkelivsgranskere. Dokumenterte gamle husflid- og håndverksteknikker og arbeidsformer fra hele landet.
Lista prestegård: Hovedbygningen ble oppført i 1850. Den hviler på grunnfundamentet etter et eldre prestegårdsanlegg fra 1721, forlenget med en uthusbygning, som er en tradisjonell bygningstradisjon på Listalandet. To bygninger er fredet av Riksantikvaren: Hovedbygningen og Forpakterboligen.
Gamle Lista museum: Bygdetun fra gammelt av. Stedet er en del av Agder-muséet Lista som ligger på Nordberg fort.
Hetland skolemuseum: I det gamle skolehuset som ligger ved dagens Vanse skole, kan du se hvordan skolen så ut i gamle dager.

Borhaug

Vestbygda er navn på det vestligste tettstedet i kommunen, ytterst på det flate og spesielle Lista. Borhaug, som uttales Båro på listring, er navnet på en av gårdene i Vestbygda. Fordi gårdene har vokst sammen, har navnet for mange i nyere tid også blitt en fellesbetegnelse for hele bygda. Her var opprinnelig en bygdeborg i middelalderen kalt Borgarhaugr, som stedet har fått navn fra. Dette er et fargerikt og idyllisk tettsted bygd opp omkring båtbygging og fiskeri.

Borshavn: Bygdas havn og sentrum som ligger sentralt nede ved havna.
Moloen: Lokalt kalt «molja».  Lang molo satt med store steiner mot Nordsjøens herjinger.
Gravhaugene: Gunnarshaug, Obmundsrøysa og Trihaugene = Atlashaug, Trygeshaug og Trondshaug. 
Vestbygda kapell: Langkirke fra begynnelsen av 1900-tallet.
Listeskøyta kystkultursenter: Senteret forteller historien om en båttype mer kjent som «Listring», som opprinnelig ble bygget nettopp i Borshavn. Museet ligger i det tidligere Brekneholmen Båtbyggeri.
Lista fyr: Dagens fyr er fra 1853. Opprinnelig 3 fyrtårn på stedet.. Turistinformasjon for hele kommunen.
Lista fuglestasjon: Ligger på Lista fyr og er drevet av Norsk Ornitologisk Forening som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon.
Besøkssenter Våtmark Lista: Internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista.
Nordberg fort: Lista museum/Agder-muséet Lista på et fort bygget under 2. verdenskrig. Utstillinger, flott tur- og aktivitetsområde og kulturminnene Hervoll mølle, Pennefeltet og flere severdigheter i nærheten.

Spind

Opprinnelig navn på området var Heckne, og kom fra gården som antagelig lå på Rødland i nærheten av der kriken står. Området dekket hele halvøya, men ble etterhvert delt med en bit til Lyngdal, Austad og Lista.
Navnet Spind nevnes for første gang i et skriv fra 1328. Navnet var ikke tilknyttet en gård, og det er ukjent hvor det kommer fra. Spind betyr klump eller knoll og navnet henviser antagelig til at landskapet her er høyere enn områdene lenger vest. Området har vakkert kystlandskap med en flott skjærgård. Flere av de 130 små og større øyene tilhører gårdene på fastlandet og er/var brukt til husdyrhold. Gårdene lå spredt, med flere grender. Samlingspunktet var ved kirken, der også kommunehuset ligger.

Spind kirke: Tømmerkirke bygget i 1776. Ulik vernestatus.
Bauta over de fra Spind som falt under 2. verdenskrig.
Kommunehuset: Spind kommunes tidligere rådhus bygget i 1837. Opprinnelig kalt "Kirkehuset" og også brukt som skole.
Forbergodden hellemaleri: Bergkunst av elgku/hjort fra steinalderen på fjellvegg.
Katland fyr: Fyret ligger på skjæret Søndre Katland. Satt i drift i 1878.  Renovert av "Venner av Søndre Katland fyr."

Herad

Navnet kommer av norrønt "herad" som betyr bygd. Området har mange fjell og heier og ligger ved Åptafjorden og terskelfjorden Framvaren. Flere heiegårder i området, men samtidig har alltid sjøen vært viktig. Bygda kalte derfor seg selv for «fjordbygd», og er den eneste fjordbygda på Agder. Flotte turområder og høyfjell med nydelig kulturlandskap.

Herad kirke fra 1957. Den første kirken brant i 1948.
Bauta over de fra Herad som falt under 2. verdenskrig.
Kvinnegraven på Sande: Rester av kvinnegrav fra 400-tallet med svært rike funn. Funnene finnes nå på nasjonale muséer.
Runefjellet ved Framvaren: Runer på fjellside fra ca. år 1100 i fjorden Framvaren.
Drangsfossen på Drange: Vakker foss i Drangsåna på Drange helt innerst i fjorden. Kulturlandskap.
Skidvann, Midvann og Måvann: Tre flotte vann som ligger på rad langs den gamle veien over Ravneheia. Kommunens drikkevann.
Kommunehuset på Sande: Herad kommunes tidligere rådhus.
Rundabruna: Steinsatt bro på Sande fra midten av 1800-tallet.
Lyfjellet: Kommunens høyeste fjell.