Dokumentsenteret

Informasjon er en av de viktigste ressursene for kommunen, og dokumentsenteret har det overordnede faglige arkivansvaret for kommunens informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Dokumentsenteret skal sikre at dette gjøres på en god og sikker måte i henhold til gjeldende regelverk. Kursvirksomhet, rutineutvikling og arkivfaglig rådgivning overfor saksbehandler og ledere er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Dokumentsenteret har også ansvaret for den daglige driften og utviklingen av kommunens sak/- arkivsystem Public 360. Public 360 muliggjør felles arkivering av kommunens dokumentproduksjon, og bidrar til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver i henhold til blant annet regler om arkiv og offentlighet. På den måten skal det sikres at kommunen og dens prosesser er åpne og gjennomsiktige, samtidig som den enkeltes personvern blir ivaretatt.

Servicekontoret

Servicekontoret skal veilede innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunens tjenester og bidra til at disse kommer i kontakt med rette personer i kommunen.

Enheten utfører oppgaver innen følgende tjenester:​

 • Parkeringsbevis
 • Ledsagerbevis
 • TT-kort
 • Skjenkebevilling
 • Serveringsbevilling
 • Startlån
 • Renovasjon
   

Politisk sekretariat

Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, protokoll med mer.Informasjon og sekretariat har ansvar for følgende hovedområder:

 • Politisk sekretariat for alle politiske og kommunale utvalg
 • Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:
  • Kommunestyre
  • Formannskapet
  • Teknisk utvalg
  • Administrasjonsutvalg
  • Eldreråd
  • Råd for funksjonshemmede
  • Levekår
  • Sekretariat for valg
  • Saksbehandler for borgerlige vielser