Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. juli 2021 kl. 13:29

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Bestill koronatest     Bestill time til vaksinering     Vaksineringsstatus     Alt om korona    Nyhetsoversikt                     

Økonomikontoret

Økonomikontoret har på vegne av rådmannen ansvar for kommunenes regnskap, budsjett og økonomiplan samt finansforvaltning.

Avdelingen ansvar og oppgaver er inndelt i følgende hovedarbeidsområder:
• Budsjett og rådgivning
• Regnskap
• Lønn
• Eiendomsskattekontor

Budsjett og rådgivning
Kontoret har ansvar for utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og øvrig rapportering som måneds- rapportering, tertialrapportering og års rapportering.
Avdelingen bistår kommunens enheter med budsjettarbeid og er rådgiver for sektorene og enhetene i forbindelse med budsjett og regnskapsspørsmål.
Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.
Økonomikontoret sørger for kommunens KOSTRA-rapportering og bistår i analysearbeid.

Regnskap
Økonomikontoret er regnskapskontor for den kommunale virksomheten i Farsund. Det innebærer bl.a. ansvar for skanning av inngående faktura, utbetalinger til leverandører, daglig bokføring og andre kontroller. I forbindelse med årsoppgjør etter 31.12 utarbeides årsregnskap og annen rapportering.
Økonomikontoret fakturerer kommunens innbyggere for leverte varer og tjenester som kommunale avgifter, barnehage, kulturskole, skolefritidsordning, hjemmehjelp, husleie, opphold i alders- og sykehjem, matombringing, leieinntekter m.m. Kontoret har også ansvar for å innfordre kommunens utestående krav.
Avdelingen er også regnskapskontor for Farsund Kirkelige Fellesråd og Lister Friluftsråd.

Lønn
Økonomikontoret er ansvarlig for utbetaling av lønn og ytelser til ansatte og oppdragstakere i Farsund kommune. Lønnsområdet innbefatter rapportering av lønnsopplysninger fra Farsund kommune som arbeidsgiver. På vegne av avdelingene registreres fravær og egenmeldinger samt krav om sykepengerefusjon til NAV.

Eiendomsskattekontor
Økonomikontoret er kommunens eiendomsskattekontor. Det innebærer at kontoret er sekretariat for skattetakstnemndene og at årets vedtatte eiendomsskatt skrives ut herfra.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Publisert