Parkering ved strender, friluftsområder og turstier

Det finnes parkeringsplasser ved de fleste av kommunens utfartssteder. Vi ber om at oppmerkede plasser benyttes, der dette finnes. Parkeringsområdene er ofte fulle både sommer og vinter, og alle må ta hensyn til hverandre.

Parkerer du der det ikke er merket med parkering i form av skilt ol., så vær oppmerksom på at du ikke stenger for kjøring og ferdsel med større kjøretøy/traktor osv. Farsund kommune er en aktiv jord- og skogbrukskommune med mange som drifter områdene der utfartsstedene ligger. 

Ladestasjoner for el-bil

Det finnes ladestasjoner flere steder i Farsund  og Vanse sentrum. 
Oversikt ladestasjoner

Klage på parkeringsbot

Har du vært fått parkeringsbot? All informasjon vedrørende hvorfor du har fått denne står beskrevet på boten. I tillegg kan du bruke qrl-koden for å se bilder osv. 

Dersom du er uenig med den ilagte boten må du betale denne, og sende klage for eventuelt tilbakebetaling. Det er ikke Farsund kommune som behandler klagene, men dette er satt bort til Kredinor. 

 Klagen rettes til Kredinor: 

E-post: farsund@kredinor.no  

Post: Kredinor, Industriveien 7, 6517 Kristiansund 

Beboerparkering

I henhold til vedtatt skiltplan for Farsund sentrum, får flere gater og plasser innenfor vedtatt «boligsone» kombinert parkering: dvs korttidsparkering, men unntatt med beboerkort. To mindre områder nær Verven, er kun beboerparkering. I den mest sentrale bykjernen vil det fortsatt være kun korttidsparkering for alle. Videre vil skiltingen i deler av Storgaten og Skougaards gate kun ha korttidsparkering på hverdager i skolens «åpningstid». Se vedlagt kart for oversikt.