Parkering ved strender, friluftsområder og turstier

Det finnes parkeringsplasser ved de fleste av kommunens utfartssteder. Vi ber om at oppmerkede plasser benyttes, der dette finnes. Parkeringsområdene er ofte fulle både sommer og vinter, og alle må ta hensyn til hverandre.

Parkerer du der det ikke er merket med parkering i form av skilt ol., så vær oppmerksom på at du ikke stenger for kjøring og ferdsel med større kjøretøy/traktor osv. Farsund kommune er en aktiv jord- og skogbrukskommune med mange som drifter områdene der utfartsstedene ligger. 

Ladestasjoner for el-bil

Det finnes ladestasjoner flere steder i Farsund  og Vanse sentrum. 

Oversikt over ladestasjoner


Klage på parkeringsbot

Har du fått parkeringsbot? All informasjon vedrørende hvorfor du har fått denne står beskrevet på boten. I tillegg kan du bruke qrl-koden for å se bilder osv. 

Dersom du er uenig med den ilagte boten må du betale denne, og sende klage for eventuelt tilbakebetaling. Det er ikke Farsund kommune som behandler klagene, men dette er satt bort til Kredinor. 

Klagen rettes til Kredinor: 

E-post: farsund@kredinor.no  

Post: Kredinor, Industriveien 7, 6517 Kristiansund 

Korttidsparkering med tidsskive

Tidsskive på parkeringsskilt medfører at fører er ansvarlig for å angi tidspunkt for start parkering. Dette gjøres enklest ved å stille på en tidsskive i bilen. Tidsskive anskaffes av bilfører selv. Dersom tidsskiven ikke er anskaffet, holder det å skrive tydelig p-tidspunktet ved ankomst på en lapp i frontruta.

wwhmdIaE 6B 7yUYAjK 2W 6FzYYzd 1PAAWVP 6fxcx 6otTw 72gAAAAAElFTkSuQmCC