Politiske saker

Saker behandlet i politiske møter finner du i innkallinger og protokoller til møtene, som ligger i vår innsynsløsning.

Klikk her

KommuneTV

Velkommen til Farsund Kommune-TV. Her kan du følge de politiske møtene direkte, eller se opptak av tidligere møter:

Gå til Kommune-Tv