Ansvarsområde

Voksenopplæringen har tre hovedoppgaver: - spesialundervisning for voksne - grunnskoleopplæring for voksne - norskopplæring.

Spesialundervisning av voksne gis etter søknad og inntakssamtale. Krav for å være i målgruppen er en sakkyndig uttalelse fra PPT, og visse kriterier i Lov om grunnskoleopplæring. Undervisning, materiell og skyss er gratis.

Grunnskoleopplæring for voksne kan gis etter søknad og samtale angående skolebakgrunn, alder og behov.

Norskopplæring av utlendinger av ulik bakgrunn. Vi finner våre elever i Norsk Innvandrerregister, ut fra hvilke rettigheter de er gitt. Vi underviser asylsøkere, flyktninger i mottak, bosatte flyktninger og familiegjenforente.. I tillegg tilbyr vi undervisning mot betaling for arbeidsinnvandrere. Vi gjennomfører norskprøver fra A1-nivå til B2-nivå to ganger per skoleår. Vi tilbyr også Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.
Vi har et tett samarbeid med NAV-Flyktningetjenesten rundt de bosatte flyktningene som er i Introduksjonsordningen.

Les mer om Farsund voksenopplæring