Ansvarsområde

Vanse skole er den nest største av de kommunale barneskolene i Farsund. Skolen ligger sentralt plassert i Vanse, like i nærheten av Vanse sentrum og Vanse kirke.

Skolen er en fulldelt skole med omtrent 330 elever fordelt på 1. til 7. trinn, der man har 2 til 3 klasser pr. trinn. I tillegg er det rundt av 45 ansatte ved enheten. Skolen har også egen SFO med rundt 70 barn.

Barna har god muligheter til å boltre seg ute i skolegården der man finner både lekeapparater, ballbinge, ballbaner og oppmalte spill. I tillegg har man mange fine turområder like i nærheten av skolen som brukes både i forhold til undervisning og lek.

Skolen kan skilte med flere større prosjekter som samler hele skolen, eksempelvis musikalen M:PA-10 (empati), Gøy i skolegården, og dette årets satsning; Syngende skole. Man er svært opptatt av å skape et godt psykososialt læringsmiljø ved skolen, noe som har ført til utarbeidelse av en sosial kompetanseplan som er under implementering ved enheten. Det satses også sterkt på samarbeid med hjemmene og involvering av foresatte, blant annet gjennom opprettelse av foreldrenettverk på de fleste av skolens trinn.

Skolen har også et sterkt fokus på trafikksikkerhet der både Hjertesone rundt skolen og bruk av refleksvest blant elever har fått positiv oppmerksomhet i media.

Skolen er godt utstyrt i forhold til teknisk utstyr og man finner blant annet digitale tavler i hvert klasserom og elever og lærere har god tilgang til nettbrett og annet digitalt verktøy.

Ved skolen er man svært opptatt av at barna skal trives og føle trygghet, slik at man kan ha et godt fokus på læring. Skolens visjon er derfor: Et godt sted å være - et godt sted å lære.

Vanse skole er med i Trivselsprogrammet, et opplegg først og fremst rettet mot friminuttene som skal bidra til aktivitet og inkludering.

Vanse skoles hjemmeside