Ansvarsområde

Lista ungdomsskole er en av to kommunale ungdomsskoler i Farsund. Skolen ligger like ved Listahallen i utkanten av Vanse sentrum. Til Lista ungdomsskole kommer elever både fra Vanse barneskole og Borhaug skole.

Lista ungdomsskole er en fulldelt 8. til 10. skole med 2 til 3 klasser på hvert trinn. Det er ca. 190 elever ved skolen og omtrent 35 ansatte.

I nærområdet har man aktivitets- og friluftsområder så som Nesheimvannet, listastrendene og Listahallen innenfor gangavstand. Skolen har i de senere år vært svært aktiv i forhold til å utvikle og bruke leirområdet Laundalen som en alternativ opplæringsarena, dere elevene får utfolde seg med mer praktiskrettede aktiviteter

Lista ungdomsskole er godt utstyrt i forhold til teknisk utstyr og man finner blant annet digitale tavler i hvert klasserom og man har i samarbeid med ALCOA også fått oppgradert utstyret knyttet til realfagsundervisninga. I forbindelse med siste renovering og byggeprosjekt ble det oppført et nybygg som rommer en flott kantine. I tillegg fikk man oppgradert hele skolen og fikk nye, flotte spesialrom blant annet til heimkunnskap, musikk og til kunst og håndverksfaget. Samlet gir dette skolen gode muligheter i forhold til å drive en undervisning som er mer praktisk og variert.

Lista ungdomsskole har et sterkt elev og læringsfokus. Med bakgrunn i dette har man jobbet mye med relasjons- og klasseledelse ved skolen de siste årene.

Skolen er en av kommunens to Grønt Flagg-skoler, en miljøsertifisering med fokus blant annet på god avfallshåndtering og miljøbevissthet blant både elever og ansatte.

Les mer om Lista Ungdomsskole