Ansvarsområde

Farsund ungdomsskole er en av to kommunale ungdomsskoler i Farsund. Skolen ligger like ovenfor Farsund sentrum med en flott utsikt til skjærgården og er nærmeste nabo til Farsund barneskole.

Farsund ungdomsskole er en fulldelt 8. til 10. skole med 2 til 3 klasser på hvert trinn. Det er ca. 160 elever ved skolen og omtrent 25 ansatte.

I nærområdet har man aktivitetsområder så som Varbak, listastrendene og ALCOA-miljøpark innenfor gangavstand. Det er også kort av stand til kommunens hovedbibliotek som er lokalisert i Farsund sentrum.

Skolen er godt utstyrt i forhold til teknisk utstyr og man finner blant annet digitale tavler i hvert klasserom og man har i samarbeid med ALCOA også fått oppgradert utstyret knyttet til realfagsundervisninga.

I forbindelse med siste renovering og byggeprosjekt ble det oppført et spesialbygg som rommer en flott kantine, et godt utstyrt musikkrom og i tillegg andre spesialrom som kan bidra til å øke kvaliteten i læringsarbeidet. Samlet gir dette skolen gode muligheter i forhold til å drive en undervisning som er mer praktisk og variert.

Ved skolen er man svært opptatt av at barna skal trives og føle trygghet, slik at man kan ha et godt fokus på læring. Skolens visjon er derfor: Læring, utvikling og trivsel.

Dette kommer også fram i skolens verdier som er; Respekt, Inkludering og Kompetanse.

Les mer om Farsund ungdomsskole