Ansvarsområde

Farsund barneskole er en av 3 kommunale barneskoler i Farsund og kommunens største skole i elevtall. Skolen ligger like ovenfor Farsund sentrum med en flott utsikt til skjærgården og er nærmeste nabo til Farsund ungdomsskole.

Farsund barneskole er en fulldelt 1. til 7. skole med 2 til 3 klasser på hvert trinn. Det er ca. 400 elever ved skolen og i overkant av 50 ansatte. Skolen har også egen SFO med omtrent 80 barn.

Barna har god muligheter til å boltre seg ute i skolegården der man finner både lekeapparater, ballbinge og ballbaner. I tillegg har man Varbak like i nærheten som er et fint turområde både for lek og undring i naturen.

Skolen er godt utstyrt i forhold til teknisk utstyr og man finner blant annet digitale tavler i hvert klasserom. Skolen har også eget svømmeanlegg som man deler med ungdomsskolen.

Ved skolen er man svært opptatt av at barna skal trives og føle trygghet, slik at man kan ha et godt fokus på læring. Skolens visjon er derfor: Læring, utvikling og trivsel.

Dette kommer også fram i skolens verdier som er; Respekt, Inkludering og Kompetanse

Farsund barneskole er med i Trivselsprogrammet, et opplegg først og fremst rettet mot friminuttene som skal bidra til aktivitet og inkludering.

Les mer om Farsund barneskole