Ansvarsområde

Borhaug skole er den minste av de 3 kommunale barneskolene i Farsund. Skolen ligger sentralt plassert i Vestbygda, vegg i vegg med Borhaug barnehage. Havet er nærmeste nabo og det er kort vei til fyrstasjonen Lista fyr.

Skolen er en fulldelt skole med omtrent 130 elever fordelt på 1. til 7. trinn. I tillegg er det i underkant av 20 ansatte ved enheten. Skolen har også egen SFO med rundt 50 barn.

Barna har god muligheter til å boltre seg ute i skolegården der man finner både lekeapparater, ballbinge og en stor fotballbane. I tillegg har man mange fine turområder like i nærheten av skolen som brukes både i forhold til undervisning og lek.

Skolen er en av kommunens to Grønt Flagg-skoler, en miljøsertifisering med fokus blant annet på god avfallshåndtering og miljøbevissthet blant både elever og ansatte.

Borhaug skole har i de siste årene hatt et stor fokus på naturfag, noe som har resultert i Båro naturligvis, en uke på våren viet til naturfagsaktiviteter. Man har ved skolen også hatt et sterkt fokus på å bygge gode strukturer for læring gjennom etableringen av Borhaug-standardene.

Selv om dette er kommunens eldste skolebygg med hovedbygg fra 1924, har renoveringsarbeid og nybygg gjort at skolen fremstår som en innbydende og moderne. Skolen er også godt utstyrt i forhold til teknisk utstyr og man finner blant annet digitale tavler i hvert klasserom.

Ved skolen er man svært opptatt av at barna skal trives og føle trygghet, slik at man kan ha et godt fokus på læring. Skolens visjon er derfor:
Læring = trivsel.
- Den som kan noe, trives.
- Den som trives, lærer.
- Godt læringsmiljø gjør Borhaug skole bra
- Borhaug skal være en god skole.

Borhaug skole er med i Trivselsprogrammet, et opplegg først og fremst rettet mot friminuttene som skal bidra til aktivitet og inkludering.

Nettside Borhaug skole