Ansvarsområde

Bygg og eiendom har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, prosjektledelse og eiendomsforvaltning.

Bygningsmassen er på ca 100 000m² der ca 54 000m² er formålsbygg. Avdelingen har 46 ansatte.