Ansvarsområde

Teknisk forvaltning har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker etter plan- og bygningsloven.

Det utføres delinger og grensejusteringer etter matrikkelloven, tildeling av adresser, behandling av private planforslag og utarbeidelse reguleringsplaner i kommunal regi. I tillegg har avdelingen ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kartverk.