Ansvarsområde

Teknisk drift består av VAR områdene vann, avløp, slam & renovasjon, samt vei, offentlige uterom, friluftsliv og grønt.

 

Teknisk drift består av VAR områdene vann, avløp, slam & renovasjon, samt vei, offentlige uterom, friluftsliv og grønt. De utfører løpende drift og vedlikehold av kommunens veinett, vann- og avløpsnett, pumpestasjoner, torg, plasser, grønt og idrettsanlegg, grunnerverv, kartforretning, jordskifte samt saksbehandling vedrørende avkjørsel, utslipp, skilting, gravetillatelse, dispensasjoner fra byggegrenser og trafikksikkerhet.