Ansvarsområde

Enhet for kultur og idrett tilrettelegger for et godt kulturtilbud og varierte fritidsaktiviteter for alle. Lag og foreninger, idrett og friluftsliv er viktige her.

Enhet for kultur og idrett omfatter bibliotek, kulturskole, forebyggende ungdomsarbeid (MOT), fritidsklubber og skatehallen Flipside.

Enheten jobber med UKM (Ung kultur møtes), Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle Gyngestolen, lokal kulturminneforvaltning, byutvikling, steds- og veinavn, kunst, musikk, friluftsliv, foreninger og organisasjoner og idrett. Koret Sound of Happiness er knyttet til kulturskolen, det er også korpsdirigenter og dirigent for Vest-Agder kammerkor.

Enheten gir tilskudd til driften av Farsund kino (Kino Sør) og Vest-Agder-museet/ Lista museum. På kunstfeltet samarbeider vi med Agder kunstsenter om kunstformidling på Kunstpunkt Lista på Lista fyr.


Enheten samarbeider med idrettsrådet, musikkrådet, frivillige foreninger og organisasjoner, turistnæring og handelsstanden.

 

Les mer om Kultur, idrett og fritid