Ansvarsområder

Enheten har ansvar for: Helsestasjon m/familiesenter, Psykisk helseteam, Treffpunktet dagsenter, Bofellesskap, støttekontakttjeneste, samt annet aktivitetstilbud.

Enheten via de ulike avdelinger yter helsehjelp på flere områder:
• Primærforebyggende og helsefremmende arbeid
• Psykisk helsehjelp
• Nettverksarbeid
• Krisehjelp
• Veiledning og rådgivning
• Individ- og gruppevirksomhet
• Aktivitetstilbud for mennesker med rus og psykiske utfordringer
• Bolig med døgnbemanning for mennesker med psykiske lidelser.