Ansvarsområder

Farsund omsorgssenter
Ved Farsund omsorgssenter har vi 32 institusjonsplasser og 28 omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Ved institusjon har vi 16 rom ved avdeling C, der vi tilbyr langtidsopphold. Avdeling B har vi 16 rom som benyttes til korttidsplasser, der enkelte rom i perioder benyttes som dobbeltrom.
Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er lagt til korttidsavdelingen.

Ved omsorgsboligene er 4 av de 28 omsorgsboligene doble, slik at det er plass til inntil 32 beboere fordelt på to avdelinger.

Listaheimen
Ved Listaheimen har vi 13 institusjonsplasser ved en avdeling, samt et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med plass til inntil 25 brukere daglig.

Dagaktivitetstilbudet er åpent 7 dager i uken i tidsrommet fra kl. 10:00 til kl 15:00.
Ved omsorgsboligene har vi 32 enkeltboliger fordelt på to avdelinger. Boligene er tilrettelagt for mennesker med demens.

Vi fokuserer målrettet å tilby våre tjenestemottakere god helsehjelp, god behandling og omsorg, bidra til trivsel og at både Farsund omsorgssenter og Listaheimen er gode steder å være.

Vi ønsker å bidra til å fremme god livskvalitet og glede, medbestemmelse, aktiviteter og opprettholdelse av funksjoner, samt god lindring og trygghet ved livets siste dager.

Ledere i enheten

Stilling Navn Institusjon Avdeling Telefonnummer
Enhetsleder Birte Aagedal Rafoss

Farsund omsorgssenter
Listaheimen

Institusjon og omsorgsboliger 45 66 44 79
Avdelingsleder Mirjam E. Gundersen Farsund omsorgssenter Avdeling C
Langtidsavdelingen
40 87 79 64
Avdelingsleder Kristin Kjørkleiv Farsund omsorgssenter

Avdeling B
Kortidsavdelingen

48 12 30 40
Avdelingsleder Anne Lene W. Gundersen Farsund omsorgsbolig Omsorgsboliger 1.etasje 46 92 79 04
Avdelingsleder Sandy Smit-Stroet Farsund omsorgssenter Omsorgsboliger 2. etasje 90 07 21 86
Avdelingsleder Anne Åshild Oseassen Listaheimen Avdeling Lilla
Dagaktivitetstilbud
47 51 95 45
Avdelingsleder Ingrid Berstad Gabrielsen Listaheimen Omsorgsboliger 1 47 61 46 14
Avdelingsleder Helene Kolnes Listaheimen Omsorgsboliger 2 48 20 56 94

Kontaktinformasjon

Avdeling Institusjon Telefonnummer
Sentralbord                                                              Listaheimen 95 71 26 60
Institusjonsavdeling, Lilla gruppe Listaheimen 95 71 26 61
Omsorgsboliger 1. etasje, Brun gruppe Listaheimen 95 71 26 62
Omsorgsboliger 1. etasje, Gul gruppe Listaheimen 95 71 26 63
Omsorgsboliger 2. etasje, Blå gruppe Listaheimen 95 71 26 64
Omsorgsboliger 2. etasje, Grønn gruppe Listaheimen 95 71 26 65
Dagaktivitetssenter Listaheimen 95 71 26 66
     
Sentralbord                                                              Farsund omsorgssenter 38 38 23 50
Omsorgsboliger Farsund omsorgssenter 38 38 23 83
Avdeling C, langtidsavdelingen Farsund omsorgssenter 38 38 23 90
Avdeling B, kortidsavdelingen Farsund omsorgssenter 38 38 23 91