Ansvarsområder

Institusjonstjenesten Farsund Omsorgssenter (22 enerom) tilbyr beboerne et godt sted å bo, god livskvalitet, ivaretar behov for aktivitet, omsorg og trygghet.

Institusjonstjenester ved Farsund Omsorgssenter (22 enerom på 3 avdelinger) ønsker å gi beboerne et godt pleie- og omsorgstilbud, fremme god livskvalitet, ivareta behov for behandling, medbestemmelse, aktivitet og opprettholdelse av funksjoner, samt gi lindring og trygghet ved livets siste dager.